Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerשיאים ישראליים

משקולות קבועות

28-9-2010
משקולות קבועות-68 מטר
שארם-מצרים
A.I.D.A

 
6-9-2009
משקולות קבועות-65 מטר
דהב-מצרים
A.I.D.A

 

 

30-5-2009
משקולות קבועות-60 מטר
דהב-מצרים
A.I.D.A

 

29-5-2009
משקולות קבועות-58 מטר
דהב-מצרים
A.I.D.A

 

משקולות קבועות ללא סנפירים

 

29-9-2010
54 מטר
שארם-מצרים
A.I.D.A

 

25-4-2010
53 מטר
דהב-מצרים
A.I.D.A

 

משיכת חבל

 

28-4-2010
משיכת חבל-64 מטר
דהב-מצרים
A.I.D.A

 

 

5-9-2009
משיכת חבל-63 מטר
דהב-מצרים
A.I.D.A

 

דינמי

 

7-9-2007
דינאמי-116 מטר
ישראל-אילת
F.D.I.
 
 

השגים

מקום ראשון בתחרות ארצית בבריכה 2007/ספטמבר

 

מקום 3 בתחרות בין לאומית עומק משולש בדהב 2009/מאי

 

מקום 4 בתחרות בין לאומית עומק משולש בדהב
ומקום 3 לקבוצות 2009/ספטמבר